Wat is een energielabel?

Het Energiecertificaat geeft inzicht in de energetische kwaliteit van een gebouw. Dit inzicht is nuttig voor de toekomstige koper en/of huurder. Het certificaat laat ook de mogelijkheden zien om energie te besparen. Bij het certificaat zit namelijk een standaard advies voor verbetering van de energieprestatie van het gebouw. Wie maatregelen treft op grond van dit advies, kan besparen op energielasten en levert een bijdrage aan het milieu. Een energiecertificaat kent een geldigheidsduur van 10 jaar.

Als gevolg van een Europese Richtlijn (2202/92/EG) zijn alle lidstaten van de Europese Unie vanaf 3 januari 2006 verplicht tot het invoeren van het zogenaamde Energie Advies. Dit betekent dat alle huiseigenaren, maar ook woningcorporaties en andere eigenaren van onroerend goed, voor 1 januari 2008 maatregelen moeten nemen ter verkrijging van een Energie Prestatie Certificaat. Bij mutatie van eigenaar van de woning dient een certificaat te worden overlegd.

Wat is EPA maatwerkadvies?

EPA staat voor Energie-Prestatie-Advies.  Dit een maatwerkadvies van een gecertificeerde adviseur over efficiënter  energiegebruik in een woning. In een EPA worden bijvoorbeeld maatregelen als dubbelglas, hoogrendementsketels of spouwisolatie aangeraden. Daarbij wordt op een rijtje gezet wat die maatregelen kosten, wat ze besparen aan gas en elektra en er wordt een indicatie gegeven in hoeveel tijd de investeringen kunnen worden terugverdiend.