Disclaimer

Overeenkomst


Deze website, "enadvies.nl", is eigendom van en wordt geëxploiteerd door E.N. Advies vof (hierna: E.N. Advies). Door het bezoeken en gebruikmaken van enadvies.nl aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden.Juistheid van informatie


Wij besteden de grootst mogelijke zorg aan de volledigheid en juistheid van de informatie op emadvies.nl. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de informatie volledig, juist of actueel is. U kunt aan de informatie dan ook geen rechten ontlenen. Het doen van aankopen of andere investeringen op basis van de informatie op enadvies.nl doet u uitdrukkelijk op eigen risico en voor eigen rekening.Wijzigingen


Wij kunnen op elk ogenblik veranderingen aanbrengen aan de informatie op enadvies.nl of de daarin beschreven producten en diensten. Periodieke updates zijn niet gewaarborgd. enadvies.nl kan, hoewel hoogst onwaarschijnlijk, op elk ogenblik ophouden te bestaan.Gebruiksbeperkingen


Alle content op enadvies.nl is slechts voor persoonlijk gebruik. Op het gebruik van bepaalde software en andere content die op enadvies.nl wordt verstrekt, kunnen speciale regels van toepassing zijn.Privacybeleid


U kunt deze website anoniem raadplegen. Alleen wanneer u via de website informatie aanvraagt, vragen wij u een aantal gegevens. Die gegevens worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en dienen uitsluitend voor onze communicatiebestanden. E.N. Advies is geïnteresseerd in de normale statistische gegevens die van belang zijn voor de verbetering van de functionaliteit en inhoud van de website. Denk bijvoorbeeld aan het aantal bezoekers per dag. 


Copyright

Alle informatie op enadvies.nl, waaronder producten, diensten, afbeeldingen, foto’s, illustraties, logo’s, overzichten, grafieken, informatie, e-mailbulletins, ezines, ebooks, software, audio- en videofragmenten, grafieken, links en ander materiaal, wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerk of ander merkgebonden recht.